Česká republika eviduje nejmenší počet nových nakažených lidí koronavirem od poloviny prosince 2020. Skóre PES je k dnešnímu dni na 69 bodech, který predikuje 4. stupeň PES. Teprve až v nemocnicích klesne počet pacientů pod 3000 a na JIP pod 450, vláda rozhodne o zmírnění opatření.

Matice opatření
Zdroj: MZČR

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (ANO) přejde Česká republika na 4. stupeň nejdříve v polovině února a prosí veřejnost, aby čísla nebrala na lehkou váhu a stále dodržovala veškerá hygienická opatření. Nejnižší denní nárůst nakažených se podaří udržet jedině s maximální spoluprací veřejnosti.

I když se sledovaná kritéria zlepšují, zhoršilo se ale reprodukční číslo, které roste již osmý den a k pondělnímu ránu je 0,9.

V nemocnicích v České republice bylo během neděle 5621 pacientů s covidem, což je asi o 830 méně než minulý týden. Pacientů v kritickém stavu je 1021. Tato čísla vyplývají z dat ministerstva zdravotnictví.

Od minulého roku se setkáváme častěji se spoustou pro mnohéí nových pojmů. Níže vám přinášíme krátký přehled, který vše srozumitelně vysvětluje:

VYSVĚTLENÍ ZKRATEK A POJMŮ

Reprodukční číslo: „Též index nakažlivosti, zkratka R0 je v epidemiologii číslo vyjadřující pro konkrétní infekční nemoc předpokládaný počet osob, které jedna nakažená osoba touto nemocí dále nakazí v populaci, kde všichni jedinci jsou k této nemoci náchylní (tj. nemají vytvořenou imunitu, ať už přirozenou nebo díky očkování. Je to odhad infekčnosti onemocnění.“ Zdroj Wikipedia, více se dočtete zde. „Pokud je R-číslo menší než jedna, počet nakažených v populaci klesá. Základem je tedy udávání průměrného počtu dalších osob, které přímo nakazí jeden nakažený pacient.“ Zdroj MZČR, více se dočtete zde.

PES: „Protiepidemický systém – jedná se o tabulku, kterou představil ministr zdravotnictví Jan Blatný. Rozděluje riziko epidemie v ČR na pět úrovní. Podle nich se pak budou řídit protiepidemická opatření včetně omezení pohybu, zákazu nočního vycházení, uzavírání obchodů, restaurací nebo vyhlašování nouzového stavu.“ Zdroj MZČR, více se dočtete zde.

Kritický stav pacienta: „Vyžádá si pobyt na jednotce intenzivní péče. Nastává tehdy, jestliže postižení plic je tak velkého rozsahu, že znemožňuje výměnu plynů mezi vzduchem a krví anebo jestliže nemocnému člověku začnou selhávat jiné životně důležité orgány (srdce, ledviny apod.). Musíme upozornit, že intenzivní péče je velmi zatěžující i pro samotné pacienty. Velmi staří, celkově sešlí nebo dlouhodobě velmi nemocní pacienti obvykle nejsou schopni se s prováděnými postupy vyrovnat. Je to stejné jako u náročných operací, které nemocní v kritickém stavu již nejsou schopni vydržet.“ Zdroj Nemocnice na Bulovce, více se dočtete zde.

Predikce: „Predikce znamená předpověď či prognózu, tvrzení o tom, co se stane nebo nestane v budoucnosti. Slovo predikce se obvykle užívá pro odhady, opřené o vědeckou hypotézu nebo teorii.“ Zdroj Wikipedia, více se dočtete zde.