INFORMAČNĚ - OSVĚTOVÉ MATERIÁLY K ONEMOCNĚNÍ COVID-19
Zdroj: Hygienická stanice hlavního města Prahy

​I přesto, že hygienická pravidla proti šíření koronavirové nákazy již známe, stále se setkáváme s jejich častým nedodržováním. Připomeňme si proto některé informace.

K šíření nákazy může dojít přímým nebo nepřímým kontaktem. Tento plakát znázorňuje první z variant, tedy nákazu fyzickým kontaktem s již nemocnou osobou.

Nákazu nepřímým kontaktem zobrazuje plakát, který upozorňuje například na možnou přítomnost viru na površích předmětů.

Abychom i nadále předcházeli riziku nákazy, dodržujme zodpovědně takzvané pravidlo 3R, tedy – myjme si často a správně ruce, nosme roušky či respirátory a dodržujme rozestupy.

Zdroj: kr-karlovarsky.cz/krajske_listy