Změní se tvář regionu. To očekává vedení kraje vzhledem k ukončení těžebního průmyslu, které je predikováno na rok 2023.

O plánech vázaných na zastavení těžebního průmyslu jsme vás informovali v reportáži tento týden

Z uhelné tváře regionu se snaží kraj vybudovat místo, kde bude prostor pro moderní technologie, pro průmysl nezatěžující životní prostředí a produkci obnovitelných zdrojů. Tímto sektorem by se rádo vedení kraje dále ubíralo. Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek zdůrazňuje, že by část území rádi obsadili obnovitelnými zdroji. „Pozitivní dopad je jednoznačný. Je to minimalizace vlivu na životní prostředí a změna tváře regionu,“ uvedl pro ZKTV hejtman Karlovarského kraje a zdůrazňuje, že by se tímto rádi zasloužili o zlepšení kvality života obyvatel. Cílem je zároveň snaha o zastavaní exkluze především mladých lidí z kraje a o vybudování nových lákavých nejen profesních příležitostí.

Bydlení, práce, občanská a dopravní infrastruktura – na všech těchto oblastech může Karlovarský kraj v následujících letech velmi usilovně pracovat, tak aby dosáhl co nejvyšší kvality a tím pádam se stal atraktivním,“ zmiňuje plány kraje pan Kulhánek a dále dodává: „v minulosti se této problematice nevěnovalo dostatek pozornosti a proto dnes nejsme na určité úrovni, kterou by si kraj zasloužil. My se velmi snažíme to manko dohnat a pracuje na tom odborná skupina lidí.“ Vedení kraje se tak soustědí na definici toho, co kraj a jeho byvatelé chtějí či očekávají, jaké se k tomu váží projekty a z jakých zdrojů jednotlivé transformační kroky kraj může financovat.

Krajská agentura rozvoje podnikání (KARP) vytváří marketingovou součást transformace, tak aby obyvatelé kraje měli dostatek informací ohledně plánů a dalších kroků a aby se zároveň s touto myšlenkou ztotožnili.

Kampaň KARP Žijeme regionem. Patřím na západ