Česká pošta chystá „malou revoluci“ v doručování dokumentů - Lupa.cz
Zdroj: Lupa.cz

Hybridní pošta se v Ostrově osvědčila, město ji bude využívat i nadále a na více pracovištích. Česká pošta před několika lety spustila pod heslem “pošlete na poštu místo sebe svůj počítač” službu s názvem hybridní pošta. Ta se osvědčila městu Ostrov a pozitivní stránku vnímá vedení města nejen z ekonomického hlediska, ale také vzhledem k šetření času a práce úředníků.

Minimalizace lidí na pracovišti je i vzhledem k šíření nákazy Covid-19 momentálně důležitá. Služba hybridní pošty slouží zejmána podnikatelům a firmám.

Poště se tím minimalizuje náklad na obálkování, tisk, snižuje se potřeba razítkování poštovní zásilky. Z hlediska vedení města se tak výrazně zjednodušuje poštovní služba. Tiskový mluvčí ostrovské radnice Jiří Jiránek se k inovativní službě vyjadřuje periodiku Karlovarské drbně: ” „Město Ostrov využívá uvedenou službu od března 2020 k plné spokojenosti, po vyhodnocení nákladů na poštovné se ukázalo, že i přes relativně krátkou dobu požívání hybridní pošty v rámci přestupkových řízení spojených s provozováním radaru ve Stráži nad Ohří je výše výdajů na poštovné hybridní pošty srovnatelná s náklady na zpracování odesílané korespondence z městského úřadu klasickým způsobem, tedy zpracování veškerých dokumentů, vytištění a ofrankování. Obě položky překročily za rok 2020 částku půl milionu korun.“ 

„Podstatou hybridní pošty je systém odesílání pošty určeným adresátům tak, že zpracovatel odesílané pošty tedy náš úřad, uloží na domluveném datovém úložišti každý pracovní den digitálně zpracované odesílané poštovní zásilky k předem domluvené hodině. Zpracovatel je po uplynutí této doby stáhne z úložiště, vytiskne obálky k dokumentům, vytiskne samotné dokumenty, složí je a vloží do obálek za současného provedení kontroly shody cílového adresáta na dokumentu a na obálce, obálky zalepí, ofrankuje a předá ještě týž den k distribuci poště. Dodavatel současně zabezpečuje veškeré náležitosti ohledně vrácení dodejek, řešení nedoručitelných zásilek a podobných věcí,“ doplňuje mluvčí Ostrova.

Výhody vidí také starosta města Ostrov Jan Bureš, který vyzvihuje úsporu času úředníků na městském úřadě a to díky minimalizování velké části nejjednoduších úkonů spjaté s tiskem, skládáním, obálkováním, frankováním a odesíláním korespondence a dále dodává: „Tato služba je zahrnuta v rámci paušálu za každý dopis odeslaný hybridní poštou a pohybuje se v řádech jednotek korun včetně spotřebního materiálu. Šetříme tak nejméně 20 tisíc korun ročně. Linka na zpracování hybridní pošty dokáže za hodinu zpracovat až 60 tisíc dopisů.“

„Město Ostrov po nabytí dobrých zkušeností připravuje postupné odesílání korespondence s využitím hybridní pošty i z ostatních odborů městského úřadu. Chce se i touto formou aktivně připojit k dlouhodobému vládnímu úkolu digitalizace státní správy,“ uzavřel starosta města.

Zdroj: karlovarska.drbna.cz