Projekt paní Petrákové na Grand Prix Award for Innovation of the Sea

Lenka Petráková, laureátka Grand Prix Award for Innovation of the Sea představila svůj revoluční projekt, který nazvala “Osmý kontinent”. Tato plovoucí stanice si klade za cíl zbavit oceán povrchového odpadu. Název “Osmý kontinent” vznikl jako reakce na problematiku, která tíží Tichý oceán. Tato přezdívka se totiž používá pro tamní zvěčující se ostrov odpadků.

Nadace Jacquese Rougerieho letos ocenila slovenskou architektku Petrákovou za její projekt plovoucí stanice. “Živé organismy jsou krásné a přitom jejich těla jsou vytvořené na základě potřeby a funkce,” říká Lenka Petráková a dále dodává k problematice zatopených oceánů odpadky: “oceány dnes nejsou jen nedosáhnutelnými hloubkami, ale oblastmi, které napříč tomu, že nikdy nemuseli vidět lidskou bytost, pociťují účinky lidských aktivit.

Plovoucí stanice má pět částí, kdy každá má vlastní úlohu:
1. sběr odpadu
2. čerpání přílivové energie
3. sběrači ke třídění
4. biologické rozkládání a skladování odpadu
5. výzkumný a vzdělávací centrum.
Architektka také u svého projektu myslela na skleníky k pěstování plodin a odsolování vody a na obytné části.

Svůj nápad popisuje a oduvodňuje architektka následovně: “globálně se ročně dostanou do oceánu milióny tun odpadu. Kvůli vodním proudům se tento plastový odpad shromažďuje v kontrétních oblastech – jednou z nich je Velká tichomořská skvrna přezdívaná také osmý kontinet. Právě tato lokalita je výchozí poloha navrhované plovoucí stanice, která sbírá plastový odpad z vodního povrchu a biologicky je rozkládá. Tím obnovuje rovnováhu mořského prostředí.”

Projekt vznikl již v roce 2017, kdy ho autorka rozpracovala ve své diplomové práci. Protože celé myšlence věřila, věnovala se mu dále a o pár let později s ním začala sbírat úspěchy. Celý rozhovor s touto pozoruhodnou ženou najdete v rozhovoru pro Archspace.cz