Bývalé lázeňské budovy jsou ve vlastnictví obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka, která na jejich záchraně a obnově pracuje od roku 2013. Pro období roků 2021, 2022 a 2023 je prioritou společnosti obnovit a zprovoznit Lázeňskou restauraci, dokončit obnovu Mattoniho expedice na hasičskou zbrojnici a multifunkční sál.

Zároveň plánují zahájit regeneraci veřejných prostor nábřeží a pokračovat ve spolupráci s Ministerstvem kultury v záchraně Mattoniho vily, Ottova pavilónu, vily Vilemínky a Jindřichova dvora.

Plán obnovy je rozdělen do čtyř etap. Záchranné projekty Lázně Kyselka
o.p.s. zahrnují tyto objekty: Mattoni vila, Lázeňská restaurace, Ottův pavilón, Jindřichův dvůr, Švýcarský dvůr, vila Vilemína, Mattoni expedice, Správa lázní a vila Aligria. Součástí je obnova lázeňských parků, zahrad i nábřeží, a také vybudování inženýrských sítí území lázní. Obnova těchto objektů probíhá v úzké spolupráci s orgány památkové péče. Stavební zásahy se musí provádět na všech budovách, je ale nutné postupovat citlivě a opatrně, aby nedošlo k zničení či narušení památkových hodnot jednotlivých objektů.

FINANCOVÁNÍ

Ministerstvo kultury ČR a společnost Mattoni 1873 a.s. společnost Lázně Kyselka dlouhodobě finančně podporují. Další finanční prostředky na záchranu a obnovu areálu lázní jsou získávány prostřednictvím dotací z programů Ministerstva kultury ČR, z rozpočtu Karlovarského kraje a od soukromých dárců. Obnova Lázní Kyselka se bez veřejné podpory a investic neobejde, protože náklady na obnovu kulturních památek v havarijním stavu ve vlastnictví Lázně Kyselka o.p.s. jsou násobně větší než developerská stavba na zelené louce.

Samotné opravy zchátralých historických objektů jsou však jen jednou z
částí úsilí, jakkoli jsou finančně extrémně náročné. Stejně tak důležité
je vytvořit ze souboru zachráněných budov živý organismus, dát
dlouhodobou vizi, která jedinečnému místu vrátí atraktivitu a
důstojnost, a nabídnout model, který po dokončení a uvedení do provozu
vydělá na provoz i údržbu a místu přinese udržitelný rozvoj. Areál lázní
Kyselka by měl proto nabídnout služby pro projíždějící vodáky, pro
cyklisty, jednodenní výletníky, stejně jako by měl cílit na víkendové
pobyty pro dva a soustředit se na týdenní rodinné dovolené. Doplňkově
pak nabídnout prostory a ubytování pro firemní školení, svatby apod. Pro
tak pestrou škálu návštěvníků je žádoucí připravit širokou paletu
služeb, která bude spojovat minerální prameny, unikátní historii,
architekturu a přírodu.