Vláda si jde pro peníze pojišťoven. Hrubě neodborný zásah, říká expert |  Peníze.cz
Zdroj: penize.cz

Krajští zastupitelé schválili na zasedání zastupitelstva 1. února rozpočet pro rok 2021. Plánují hospodařit s příjmy ve výši 7,1 miliardy korun a výdaji 8,3 miliardy. Schodek 929 milionů korun vzniká především kvůli předfinancování či spolufinancování projektů hrazených z evropských dotačních projektů či státního rozpočtu.

Návrh rozpočtu předložilo již předešlé vedení kraje v čele s hejtmanem Petrem Kubisem. Stávající vedení pod taktovkou Petra Kulhánka snížilo plánovaný rozpočet ze 159 milionů korun na 58 milionů korun. „Vycházeli jsme z materiálu připraveného minulým vedením kraje. Celkový schodek je tak 928,7 milionu korun. Provozní schodek vnímám jako standardní a zahrnuje i dopady daňového balíčku. Předkládáme rozpočet, který je realistický,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (STAN).

Do začátku února jelo vedení Karlovarského kraje podle pravidel rozpočtového provizoria. Podle slov Petra Kulhánka si nechávalo dostatek času na případné úpravy návrhu rozpočtu v souvislosti s dopadenm daňového balíčku vlády do krajských rozpočtů. Sestavování rozpočtu bylo složité nejen vzhledem ke schválenému daňovému balíčku ve výši 79 miliard korun, ale také z důvodu snížení daňových příjmů kraje v důsledku pandemie COVID-19.

Velká část celkových příjmů a výdajů činí 4,3 miliardy korun účelových dotací hrazených z ministerstva školství pro účely výdajů v regionálním školství.

STAN VS. ANO

Mezi vedením Karlovarského kraje a opozicí to vře.
Zdroj: Zprávy Karlovarsko

Opozice ale předložila vlastní návrh rozpočtu kde navrhuje například snížení výdajů na reprezentaci radních a hejtmana. Škrty se měly týkat také oblasti kultury, životního prostředí i rezerv odboru finančnímu ve výši 22 milionů korun. Hejtamn Petr Kulhánek si ale za stanoveným rozpočtem stojí a v případě návrhu vhodných změn je budou individuálně řešit.

VYSVĚTLIVKY

Rozpočtové provizorium: „Není-li rozpočet přijat do 31. 12., nastupuje do jeho schválení rozpočtové provizorium: výdaje každý měsíc smějí tvořit nejvýše dvanáctinu posledního rozpočtu.“ Zdroj, více se dočtete zde.

Daňový balíček: „Od 1. 1. 2021 je na základě zákona č. 609/2020 Sb. účinný daňový balíček, který přinesl významné změny do daňových zákonů (například v oblasti zákona o daních z příjmů). Daňový balíček se dotýká také spotřebních daní, na jeho základě byl novelizován také zákon o povinném značení lihu.“ Zdroj, více se dočtete zde.

Daňové příjmy: „Každá obec se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem stanoveným vyhláškou MF podle velikostní kategorie obce. Procentem stanoveným každé obci ve vyhlášce finanční úřady dvakrát měsíčně (k 5. a 20. dni) vynásobí celostátní hrubý výnos jednotlivých daní, čímž vypočtou aktuální podíl každé obce a ten jí převedou na účet.“ Zdroj, více se dočtete zde.