Sedíte i celý den u počítače, večer vám třeští hlava, míváte ztuhlé prsty, bolest v zátylku či zádech? Nepodceňujte to a pravidelně se protahujte a dělejte si pauzy. Hrozí vám kolaps těla, poškození orgánů, karpální tunely či destrukce krční páteře a s tím spojené problémy.

Ačkoliv se tyto všechny rady zdají být banální a jasné, je důležité si je připomínat. Někdy stačí opravdu málo a zachráníme si zdraví. Níže vám přehledně přinášíme základní rady a tipy na cviky pro konkrétní partie.

PŘÍČINA: Neměnná poloha při práci u počítače nás vede k „úlevové“ poloze a pro naše záda nevhodné pozice. Zakulatí se nám sed, předkloníme hlavu a zatěžujeme tak nepřirozeně části páteře, které tím trpí.

NÁSLEDKY: skoliźa, přetížené meziobratlové ploténky, špatné dýchání, oslabování hýžďových a břišních svalů.
Přetěžujeme oblast krční páteře a části zad, zaděláváme si na skoliózu nebo si ji pekelně zhoršíme. Uvolněný sed má na svědomí stlačené břišní orgány a zvyšujeme tlak na meziobratlové ploténky v oblasti beder, proto narůstá riziko jejich poškození. Dýchání břichem je tím nejpřirozenějším pro naše tělo, ale v zakulaceném sedu se nám omezuje – tím vzniká hrudní typ dechu do ramen. Zastavte se a zamyslete se, jak při práci u počítače dýcháte a sami pocítíte rozdíl ve stoje a při „úlevové“ poloze v sedě. Zakulaceným uvolněným sedem si také oslabujeme hýžďové a břišní svaly a urychlujeme tak cestu při tvorbě tukových zásob.

ŘEŠENÍ: Střídejme různé druhy sezení ze střech základních – přední, střední a zadní sed. Ideální je, abychom tyto polohy v průběhu dne střídali. Když píšeme na klávesnici, máme tendenci se hrudí ke klávesnici přibližovat a zaujímáme tím tzv. přední sezení. Není nevhodný, pokud se zavčas prostřídá s jiným. Trup je nakloněn vpřed, zatěžujeme zadní stranu stehen, o které opíráme svoji váhu. Při telefonování zaujměme zadní sed – kdy se opřeme o opěradlo židle. Pokud víte, že vás čeká delší telefonát a nebudete potřebovat si nutně zapisovat poznámky, stoupněte si a projděte se po své kanceláři či bytě nebo si udělejte „procházku“ kolem svého domu. Provětráte si hlavu, protáhnete si tělo a uvolníte vaší páteři. Pokud procházka nebude vhodná, zkuste alespoň při telefonátu stát. Při čtení na monitoru zaujímejte tzv. střední sezení, kdy je trup vzpřímený a tělo využívá lehce opěradlo k opoře zad – moc se nepředklání ani nezaklání. Pokud při náplni své práce děláte jednu z činností častěji, přerušujte jeden ze sedů jiným z výše uvedených.

Detailní cviky vám přináší článek pro PROFITINSTITUT.CZ, které vám zaručeně uleví. Nejsou náročné, jsou rychlé a stoprocentně účinné. Nejděte si cviky, které vám vyhovují, střídejte je během dne a napomožte zdraví svého těla. Pokud máte tu možnost, snažte si udělat po každé hodině práce u PC deseti minutovou přestávku a projděte se venku. Tento malý „krok“ má zázračné dlouhodobé účinky.

1. CVIK uvolnění krční páteře

Sedíme zpříma, tak že kyčelní klouby svírají pravý úhel. Spojíme dlaně v týlu hlavy, s nádechem se očima podíváme vzhůru, s  výdechem hlavu předkloníme, stočíme pohled očí směrem dolů, brada směřuje k hrudní kosti. Předklon provádíme pouze v krku, horní část zad je napřímena. Dlaně necháme volně vlastní vahou tlačit na týl hlavy pouze jejich hmotností. Plynule v předklonu dýcháme až do uvolnění na zadní straně krku.

2. CVIK protažení hrudní páteře

Ruce sepneme za zády, s výdechem stahujeme směrem dolů. Pokud je opěradlo židle nízké, sepneme ruce až za opěradlem židle. V pozici protažení provedeme několik nádechů a výdechů.

3. CVIK uvolnění ramenních kloubů

Sedíme zpříma, paže upažíme. Ohneme v zápěstí, aby prsty směřovaly ke stropu. S výdechem stočíme hlavu k levé ruce, vidíme hřbet ruky a zároveň pravá ruka stočí prsty k zemi. Totéž provedeme na druhou stranu, tj. otočíme hlavu, zároveň přetáčíme prsty tak, aby pohled vždy směřoval na hřbet ruky.

4. CVIK uvolnění páteře v rotaci

Spojíme dlaně, s výdechem trup stočíme doprava a levou nohou zatlačíme do země. Totéž provedeme na druhou stranu.

5. CVIK uvolnění ramen, protažení prsních svalů

Ve vzpřímeném sedu kroužíme rameny vpřed. Snažíme se „vykreslit“ rameny co největší kruh, tj. co nejvíce nahoru, vpřed, dolů a vzad.
Hrudník je v klidu, pohyb je pouze v ramenou.

6. CVIK uvolnění beder

V sedě se předkloníme, trup položíme na stehna, hlava volně visí, volně dýcháme, dech pocitově soustředíme do oblasti beder. Vydržíme do příjemného uvolnění. Poté trup stočíme k pravé noze a opět volně dýcháme. Totéž opakujeme na levou stranu.

7. CVIK protažení zápěstí a předloktí

Pokrčíme pravou paži tak, aby dlaň směřovala od těla. Levou ruku položíme na konce prstů pravé ruky z malíkové strany, tak že prsty na pravé ruce směřují za pravé rameno. S výdechem lehce levou rukou zatlačíme do pravé dlaně, vydržíme 8-10 sekund. Můžeme několikrát opakovat, přičemž zvětšujeme rozsah pohybu. Totéž opakujeme na druhou stranu. Cvičí pouze ruka, zápěstí, nezvedáme ramena.

Autorem těchto tipů na cviky je MUDr. Marie Skalská.